Úvod

Rychlý výpis exekuce online
z centrálního registru exekucí

k výpisu exekuce obdržíte také zdarma informaci, jestli je osoba nebo společnost v insolvenci, dále zjistíte zda je osoba vlastníkem nemovitosti či nikoliv a to vše za jednu cenu 250,- Kč.

Výpis podle osoby
Zadejte jméno, příjmení a datum narození pro výpis exekuce.
Více informací
Pokračovat
Výpis podle společnosti
Zadejte IČ společnosti pro výpis exekuce.
Více informací
Pokračovat

Služba VypisExekuce.cz je napojena na oficiální exekuční databází, která je vedena a spravována Exekutorskou komorou ČR.
Vešké požadavky na výpis exekuce jsou zpoplatněné na základě vyhlášky vydané Ministerstvem spravedlnosti č. 329/2008.

Jak služba VypisExekuce.cz funguje ?

Poskytujeme on-line službu pro okamžitou kontrolu dluhů v exekuci, kontrolu jestli je osoba / společnost v insolvenci, zkontrolujem zda osoba má nebo nemá nemovitost (vše za jednu cenu). Služba je tu pro všechny, kteří si sami nedokáží dohledat své aktuální dluhy nebo dluhy třetích osob (partnera, člena rodiny, živnostníka, firem, nájemníků, podnikatelských partnerů, dlužníků, zaměstnanců.

Výpis exekuce je snadný a rychlý. Vybere zda-li se jedná o osobu nebo společnost (OSVČ), zadáte údaje v dašlím kroku vyberete druh platby (kartou nebo převodem) a kontaktní údaje. Doporučujeme použít platbu kartou, díky tomu Vám výpis příjde během několika minut na email. Pokud zvolíte možnost úhrady převodem a provedete rovnou úhradu, tak Vám příjde email s výpisem zpravidla do 15 minut až nejdéle do druhého dne (dle rychlosti vaší banky).

Kolik stojí výpis exekuce ?

Ceník služby výpis exekuce je jednoduchý a skládá se ze dvou položek:

  • 250,- Kč - základní výpis exekucí (obsahuje, počet exekucí, spisovou značku, jméno exekutora, telefon úřadu, bez detailu)
  • 160,- Kč - detail konkrétní exekuce (ze základního výpisu) co obsahuje detail exekuce?

* vzor výpisu, který Vám přijde na email je zobrazen níže.

Nejčastější dotazy výpisu exekuce

Jaké výhody má využití služby VypisExekuce.cz?

Pro získání informací není nutná žádná registrace. Informace dostanete okamžitě, jsou aktuální a přesné. Platbu provádíte přes zabezpečenou platební bránu nebo je možné platbu provést převodem.

Jak mohu výpis exekuce uhradit a kolik stojí výpis exekuce ?

Máte na výběr dvě možnosti úhrady. Platební kartou online, kdy Vám příjde po úhradě automaticky email do 5 min s výpisem exekuce. Druhá možnost úhrady je standardní platba příkazem. Kdy Vám výpis příjde z pravidla do druhého dne jakmile obdržíme platbu.

Cena za základní výpis je stanovena na 250,- Kč. Pokud budete chtít nahlédnout do detailu výpisu konkrétní exekuce, tak každý samostatný detail je spoplatněn 160,- Kč.

Proč se musí za dotazy na výpis exekuce platit?

Veškeré nahlížení do této databáze je zpoplatněno, a to dle vyhlášky č. 329/2008 Sb., o centrální evidenci exekucí. Každé zobrazení konkrétní exekuce, včetně výpisu, zdali je s dotyčným exekuce vedena či nikoliv, je zpoplatněno.

Je dostupných více registrů exekucí?

Není, jelikož data jsou brána z Centrální evidence exekucí, což je jediná databáze na exekuce. Je spravována Exekutorskou komorou ČR podle zákonného zmocnění daného ustanovením § 125 zákona č.120/2001 Sb.

Jak naleznu v databázi to, co hledám a co konkrétně obsahuje detail exekuce?

Jakmile si daný subjekt vyhledáte, tak zjistíte, zdali s ním exekuce je vedena či nikoli. V detailu exekuce se dozvíte podrobné informace jako je jméno exekutorského úřadu a datum, kdy bylo vydáno nebo aktualizováno usnesení. Dále je zde evidována peněžitá povinnost, označení povinných osob, penále k datu aktualizace exekuce (aktuální penále se může lišit) a samozřejmě nesmí chybět označení soudu, který exekuci nařídil a spisová značka soudu.

Jaké informace v evidenci exekucí nenaleznu?

V registru exekucí nejsou údaje o exekucích (výkonech rozhodnutí) vedených orgány státní správy a samosprávy, soudy, zdravotními pojišťovnami či finančními orgány.

Kdy dojde k vymazání údajů z evidence exekucí?

Jakmile zcela skončí exekuční řízení (vymožení pohledávky, pravomocné zastavení exekuce...), tak je záznam z registru exekucí vymazán, a to do 15 dnů, resp. k vymazání dojde, jakmile se o tom dozví soudní exekutor.

Nejčastější důvody, kdy se provádí výpis exekuce

Neschválená půjčka / zamítnutá půjčka / hypotéka

V případě, že žádáte o půjčku, ať už banku či nějakého jiného věřitele, je možné, že budou po vás požadovat výpis z Centrální evidence exekucí. Ve výpisu exekuce uvidí, zdali dlužíte a v jaké výši. Na základě výpisu se věřitel rozhodne, zdali vám peníze půjčí či nikoli.

Neschválení půjčky

Může se stát, že vám věřitel odmítne peníze půjčit, právě na základě výpisu exekuce. Pokud máte dluhy v určité výši, ve většině případů je to pro věřitele moc rizikové a z obavy možné ztráty finančních prostředků vám odmítne půjčit.

Rozhodnutí o zamítnutí půjčky

V případě zažádání o úvěr si finanční instituce prověří, mnohdy i bez vašeho vědomí, vaši finanční situaci z výpisu Centrální evidence exekucí. Ve většině případů pak žadateli pouze přijde písemné vyrozumění o zamítnutí, ale bez udání důvodu. V takovém případě je nejlepší, když si žadatel sám provede kontrolu svého výpisu exekucí. Kromě toho je vhodné prověřit si, zda nefigurujete v registru dlužníků. Záznamy v tomto registru mohou být širší než ve výpisu exekucí.

Přehled svých dluhů v exekuci

Žijeme v uspěchané době a je čím dál tím snazší upadnout do dluhové pasti a následně exekuce. To je situace, kdy dlužník dlouhodobě nesplácí své závazky a není schopen svůj dluh nadále umořovat. Často si lidé půjčují pak od různých lichvářů a jejich situace končí exekucí či osobním bankrotem. Žádná jednotná databáze, která by evidovala všechny dluhy neexistuje. Existuje pouze jednotná evidence na exekuce, a to je Centrální evidence exekucí, kde si můžete zažádat o výpis exekuce.

Jak zjistit, kde mám dluh?

Může se stát, že dlužník je tak moc zadlužen, že už ani sám nemá přehled o všech svých dluzích. Někdy se takový dluh může stát i pouze z nedbalosti. Můžete zapomenout zaplatit fakturu od řemeslníka či z plynárny, a tak vám vznikne dluh. Bohužel neexistuje žádný jednotný výpis, registr či databáze dlužníků. Jediné, co můžete, je obvolat potenciální firmy, kterým byste mohli být dlužní a zkontrolovat všechny dostupné registry a databáze.

Výpis exekuce

Velmi důležitá je jednotná databáze Centrální evidence exekucí. Zde se totiž na jednom místě evidují exekuce a výše dluhu. V případě, že věřitel zažaluje dlužníka u soudu, který vydá rozsudek ukládající věřiteli zaplatit, může se stát, že pokud nezaplatí, bude se věřitel domáhat splnění dluhu prostřednictvím exekuce. Na základě toho je následně dlužník evidován ve výpisu exekucí.

Jistota bezdlužnosti v CEE

Finanční instituce či obchodní partner může po vás požadovat jistotu bezdlužnosti. V dnešní době počet dlužníků, kteří jsou v exekuci, rapidně stoupá, a tak to bývá častý dokument, který je požadován. Po předložení potvrzení o bezdlužnosti prokazujete, že u některých institucí nejsou evidovány žádné dluhy.

Kde můžete potvrzení o bezdlužnosti získat?

Neexistuje jedna instituce, která by vám výpis vydala a vy tak měli černé na bílém, že nikde nedlužíte. Můžete ale jednotlivé instituce o výpis požádat. Jedná se např. o finanční úřad, zdravotní pojišťovnu, Českou správu sociálního zabezpečení, SOLUS a další.

Proč o potvrzení žádat?

Potvrzení o bezdlužnosti se většinou žádá za účelem např. požadavku o sjednání úvěru od banky. Můžete si ale o takové potvrzení zažádat i jen pro jistotu, abyste věděli, že u dané instituce nedlužíte. Dalším krokem při ověřování vaší bezdlužnosti je kontrola výpisu z Centrální evidence exekucí.

Nákup auta, bytu, motorky, kola, kuchyně, střechy, lodě ...

Přemýšlíte nad pořízením automobilu či nového bytu? Určitě byste si před zaplacením měli prověřit, zdali prodávající není evidován v Centrální evidenci exekucí. Stačí si tuto skutečnost ověřit ve výpisu exekucí.

Ověření, zdali původní majitel není v exekuci

Nákup vozu od původního majitele je levnější než přes autobazar, ale za to přináší jiná rizika s tím spojená. Opravdu velmi důležité je si prodávajícího po finanční stránce prověřit. Zkontrolujte si z výpisu exekuce, že s dotyčným není zahájeno exekuční řízení. Pokud z výpisu zjistíte, že na prodávajícího je zahájena exekuce, tak jednoduše nákup neuskutečníte.

Nákup majetku v exekučním řízení

Pokud se vám stane, že koupíte majetek od prodávajícího, který je v exekuci, tak bohužel smlouva je neplatná, i přesto, že jste vše zaplatili. Majetek vám je exekutorem odebrán. Následné vymáhání peněz od prodávajícího je velmi zdlouhavý proces, a ne vždy úspěšný. Proto nejlepším řešením je si vždy před samotným nákupem zkontrolovat z výpisu exekucí, zdali tam prodávající není evidován.

Nový nájemník, prověřený nájemník bez exekuce

Pokud máte byt, který se rozhodnete pronajímat, tak je velmi důležité si prověřit potenciálního nájemníka po finanční stránce. Hlavně si zkontrolujte, zdali není evidován v registru dlužníků, a především zdali s ním není zahájena exekuce. Z výpisu exekucí si snadno ověříte, zdali s dotyčným exekuce je vedena či nikoliv.

Centrální evidence exekucí

Nejsnazší je si zažádat o výpis z Centrální evidence exekucí a ihned tak zjistíte, zdali s novým nájemníkem není zahájeno exekuční řízení. O výpis exekuce si můžete zažádat online či osobně zajít na Českou poštu. Pokud byste z výpisu zjistili, že s dotyčným je vedena exekuce, tak určitě smlouvu neuzavírejte, s největší pravděpodobností by to nebyl vzorný platič. A dostat nájemníka z bytu, se kterým máte podepsanou nájemní smlouvu, je často velmi náročná cesta.

Spor s nájemníkem, na kterého je uvalena exekuce

Mnohdy nájemník, se kterým je zahájeno exekuční řízení, nechce byt opustit a pronajímatel je pak nucen vymáhat vyklizení bytu soudní cestou. Pokud se nájemník nevystěhuje ani ve stanovené lhůtě, která je daná soudem, tak se musí pronajímatel obrátit na exekutora. Náklady na vystěhování problematického nájemníka pak mohou vystoupat na několik desítek tisíc korun. Také se může stát, že exekutor bude chtít zabavit věci v bytě, které ale nájemci nepatří. Pronajímatel pak musí dokázat, že dané věci jsou v jeho vlastnictví a žádat o jejich navrácení.

Prověrka zaměstnance, kontrola brigádníků, živnostníků

Chystáte se přijmout na pracovní pozici nového zaměstnance? Ověřte si z výpisu evidence exekucí, zdali s dotyčným není zahájena exekuce. Výpis exekucí lze získat snadno online anebo můžete osobně navštívit Českou poštu, kde vám na počkání výpis vydají.

Zaměstnanec v exekuci

Pakliže zjistíte, že s vaším zaměstnancem je vedena exekuce, tak pro vás to znamená několik povinností navíc. Nejprve obdržíte příkaz od soudního exekutora na srážky ze mzdy zaměstnance. Každý měsíc pak musíte exekutorovi srážky ze mzdy odvádět. A v případě potřeby dalších informací jste povinen s exekutorem spolupracovat, jinak vám dokonce hrozí finanční sankce. Prověrky není vhodné provádět pouze u uchazečů o pracovní pozici, ale i u současných zaměstnanců.

Oznamovací povinnost

Pokud by zaměstnanec, se kterým je vedena exekuce, dal v práci výpověď, tak je zaměstnavatel povinen tuto informaci sdělit exekutorovi. Exekutor pak zkontaktuje nového zaměstnavatele dotyčné osoby, se kterým je vedena exekuce.

Kontrola partnera/ky, milenky/ce, manželky, manžela, rodinného příslušníka

Finanční situace je oblast, na kterou se páry mnohdy zdráhají zeptat a může je pak společně dostat do tíživé situace. Nejlepší tedy je si ověřit v registru dlužníků a ve výpisu exekucí, zdali tam váš partner není evidován. Výpis exekuce lze provést online, rychle a anonymně.

Exekuce jednoho z partnerů

Pokud by s vaším partnerem byla zahájena exekuce, tak v okamžiku, kdy spolu bydlíte a máte společný majetek, tak ačkoliv nemusíte být manželé, majetek je i tak exekutory zabaven. V takovém případě nehraje žádnou roli, že jste pouze partneři, kteří se spolu sestěhovali, nebo případně že dluhy vznikly ještě před vaším sestěhováním. Důležité totiž je, kde má dlužník evidované trvalé bydliště.

Prověření

Jak se říká, důvěřuj, ale prověřuj. Ačkoliv se vám může zdát trapné ptát se na tak soukromou věc jako jsou finance, je to velmi důležité. Negativní dopad to totiž může mít i na vás v případě zadlužení vaší drahé polovičky. Kdy byste rozhodně měli zpozornit je, když dotyčný pracuje na černo anebo má vedené trvalé bydliště na obecním úřadu. Zažádat si o výpis exekuce je časově nenáročné a můžete tak předejít mnohým problémům.

Obchodní vztahy - partneři, OSVČ, živnostníky, společnosti, IČ

Uvažujete-li o navázání spolupráce s potenciálním obchodním partnerem, jedním z prvních kroků by mělo být ověření jeho solventnosti neboli schopnosti splácet své závazky. Jedním z hlavních kroků je ověření si z výpisu exekucí, zdali s ním není vedena exekuce.

Ověření obchodního partnera

Před uzavřením smlouvy se svým obchodním partnerem byste si měli ověřit, že není evidován v registru dlužníků, a především že s ním není zahájena exekuce. Nejjednodušší, co můžete udělat, je zažádat si o výpis exekuce. V případě, že by dotyčný byl evidován jako subjekt, se kterým je zahájena exekuce, tak rozhodně není vhodné s ním spolupracovat. Mnohdy obchodní partneři za sebe ručí i po daňové stránce, a v takovém případě byste se mohli zbytečně dostat do potíží.

Průběžné prověřování

Své současné obchodní partnery byste si také měli čas od času prověřit přes registry dlužníků, výpis exekucí a případně též v insolvenčním rejstříku. Ve finančních potížích je čím dál tím větší počet lidí a takovou kontrolou můžete předejít mnohým problémům.